Obrovská biodiverzita v Amazonii: Neočekávané biogeografické hranice

Obrovská biodiverzita v Amazonii: Neočekávané biogeografické hranice
Obrovská biodiverzita v Amazonii: Neočekávané biogeografické hranice
Anonim

Nové informace vyžadují revizi scénářů o tom, jak se vyvíjela obrovská druhová bohatost v Amazonii a které faktory definují rozšíření druhů.

Obecný obrázek o Amazonii je takový, že deštný prales je poměrně jednotný, ale velké řeky tvoří bariéry rozptylu, které omezují šíření druhů a spouštějí speciaci, tj. evoluční tvorbu nových druhů. Mezinárodní tým vedený vědci z University of Turku ve Finsku identifikoval 1000 kilometrů dlouhou hranici mezi dvěma geologickými formacemi, které omezují výskyt rostlinných druhů účinněji než velká řeka.

"Tato hranice nás zaujala, protože je tak dlouhá. Na satelitních snímcích je jasně viditelná, i když povrchově vypadají deštné pralesy na obou stranách podobně. Rozhodli jsme se zjistit, zda jsou přes hranici floristické rozdíly, protože výsledek by měl velký dopad na to, jak interpretujeme amazonskou biogeografii,“vysvětluje docentka Hanna Tuomisto, která studii vedla.

"Je obzvláště zajímavé, že nově zdokumentovaná hranice vede přímo přes několik velkých řek. Jednou z nich je Juruá, která byla dříve navržena jako bariéra rozptylu," říká Tuomisto.

Aby dokumentoval ekologický význam řeky a její hranice, zorganizoval Tuomisto expedici k řece Juruá s výzkumníky z Finska, Brazílie a Dánska.

"Žili jsme na říční lodi tři měsíce. Ve dne byla loď zaparkovaná u břehu, zatímco jsme byli v lese a dělali inventuru rostlin a sbírali vzorky půdy. Každou noc jsme se vraceli na loď a další ráno nás odvezla na další místo v terénu,“říká Gabriel Moulatlet, brazilský botanik a doktorand na univerzitě v Turku.

Již v terénu se ukázalo, že geologická hranice odděluje dvě, floristicky velmi odlišné lesní oblasti od sebe. Většina rostlinných druhů registrovaných týmem byla buď zcela omezena pouze na jednu stranu hranice, nebo byla na jedné straně mnohem hojnější než na druhé.

Laboratorní analýzy potvrdily, že i půdy na obou stranách byly odlišné. Kromě toho, že tato hranice ovlivnila současné rozšíření druhů, mohla proto tato hranice podporovat speciaci, protože rostliny na opačných stranách se postupně přizpůsobovaly různým druhům půd.

Řeky jsou obvykle považovány za nejdůležitější překážky šíření v amazonských deštných pralesích. Proto bylo mnoho map rozšíření druhů nakresleno tak, aby jejich limity sledovaly řeky. Tyto limity jsou však nejisté, protože Amazonie je málo známá: existuje jen málo informací o tom, kde se druhy skutečně vyskytují.

"Naše zjištění vyvolávají otázku: jak časté jsou takové hranice v Amazonii? To bychom rádi zjistili dále, protože jinak je nemožné porozumět a zmapovat amazonskou biologickou rozmanitost," říká docent Kalle Ruokolainen, další přispěvatel do studie.

Populární téma