Snížení emisí brzdí procesy vnitřní politiky EU, zjistil nový výzkum

Snížení emisí brzdí procesy vnitřní politiky EU, zjistil nový výzkum
Snížení emisí brzdí procesy vnitřní politiky EU, zjistil nový výzkum
Anonim

Nový výzkum publikovaný v Journal of Transport Geography zjistil, že současné politické procesy v Evropské komisi mají škodlivý vliv na dosahování snížení škodlivých emisí skleníkových plynů ze sektoru dopravy.

Doprava je významným a rostoucím přispěvatelem ke změně klimatu. Abychom sehráli svou roli při dosahování „bezpečných“úrovní globálního oteplování, je zapotřebí podstatného snížení emisí skleníkových plynů z odvětví dopravy. V rámci Evropské unie byly učiněny závazky snížit emise skleníkových plynů v tomto odvětví o 20 % do roku 2020 a o 40 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990.

Mezinárodní tým výzkumníků z Linnaeus University, The University of Surrey a Buckinghamshire New University vedl rozhovory s politickými úředníky ve třech generálních ředitelstvích Evropské komise ohledně odpovědnosti za rozvoj a implementaci politiky, jejich chápání cílů zmírňování a časových plánů, a zda je proces politiky na dobré cestě k dosažení klimatických cílů v odvětví dopravy.

Překvapivé výsledky ukázaly, že:

  • Stávající politiky postrádají dostatečné ambice a existuje vnitřní neshoda ohledně toho, kdo je odpovědný za vývoj politik.
  • Nedostatek údajů je považován za problém, zejména pokud jde o zjištění, zda je EU na dobré cestě ke splnění cílů.
  • Někteří politici upřednostňují ekonomické cíle před environmentálními a jejich vlastní profesionální zázemí v průmyslu vytváří zaujatost vůči zájmům průmyslových lobbistických skupin.
  • Považuje se za nespravedlivou shovívavost vůči leteckému a automobilovému průmyslu.
  • Policisté vkládají své naděje do nových technologií „stříbrných kulek“, které zatím neexistují a pravděpodobně ani nebudou existovat, aby pomohly snížit emise.
  • Na nejvyšších úrovních v rámci generálních ředitelství a mezi nimi je zapotřebí silnější vedení v oblasti zmírňování klimatu v odvětví dopravy.

Spoluautor studie, Dr. Scott Cohen z University of Surrey, řekl: „S nárůstem podílu emisí z dopravy z 18,8 % v roce 1990 na 25,3 % v roce 2012 a s pravděpodobností, že toto číslo bude nadále růst, stalo se zásadním řešením cílů v oblasti změny klimatu konkrétně v odvětví dopravy.

"Naše studie odhalila, že existují zásadní problémy s politickými procesy Evropské unie, jimiž se řídí cíle v oblasti změny klimatu. Je jasné, že je třeba je naléhavě řešit, máme-li mít nějakou naději na zavedení dopravní politiky, která mají nějaký význam v celosvětovém úsilí o zmírnění změny klimatu."

Populární téma