Tlapky bez drápů? Účinky návratu masožravců v evropské antropogenní krajině

Tlapky bez drápů? Účinky návratu masožravců v evropské antropogenní krajině
Tlapky bez drápů? Účinky návratu masožravců v evropské antropogenní krajině
Anonim

Ve většině evropských zemí nyní existují trvalé, rozmnožující se populace vlků, rysů a/nebo medvědů hnědých. V některých zemích všechny tři. Ale není to panenská země, kterou tato zvířata rekolonizují, ale spíše země, které se vyznačují vysokou lidskou aktivitou.

V přehledovém článku v Proceedings of the Royal Society B evropská výzkumná skupina zdůrazňuje mezery ve znalostech o účincích masožravců v krajině ovládané lidmi.

"Existuje rozšířená představa, že návrat velkých predátorů zachrání biologickou rozmanitost," říká Joris Cromsigt ze Švédské univerzity zemědělských věd (SLU), který je jedním z autorů. Tento pohled je částečně založen na zkušenostech z Yellowstonského národního parku. Když byli v tomto národním parku znovu vysazeni vlci, snížil se pastevní tlak na vegetaci podél vodních toků, což vedlo k bohatšímu rostlinstvu a fauně. "V Evropě se však dravci nyní vracejí do krajiny, která je silně modifikována člověkem. Člověk je součástí těchto ekosystémů. I když nejsme vždy fyzicky přítomni, tyto krajiny jsou stále námi silně utvářeny, například lesnictvím a myslivostí.""

Ekologický dopad velkých šelem bude v těchto antropogenních krajinách s největší pravděpodobností zcela odlišný. Přehled, který autoři dali dohromady, naznačuje, že několik těchto lidských činů může zmírnit účinky velkých masožravců shora dolů. Jinými slovy, lidé mohou odstranit drápy z tlapek masožravců. Možná ještě důležitější je, že autoři naznačují, že většina dosud provedených výzkumů o úloze, kterou predátoři hrají v ekosystémech, byla provedena v krajinách s velmi malým vlivem člověka.

"Do výzkumu ekologických účinků velkých šelem musí být zahrnuta lidská činnost. Tento článek zdůrazňuje, že existuje mnoho neočekávaných způsobů, jak lidé ovlivňují roli velkých šelem v ekosystémech," říká Cromsigt.

Populární téma